Látka se neposouvá.

Zkontrolujte, zda je podavač spuštěn dolů.

Možná je délka stehu nastavena na 0, a tedy brání posuvu? V takovém případě nastavte vyšší číslo odpovídající délce stehu.

Ve výjimečných případech mohou být meziprostory podavače znečištěné a je třeba je vyčistit.

Last update on 01.12.2020 by Robert Lahmer.

Go back