Látka se posouvá v nesprávném směru.

Laskavě zkontrolujte, zda se páka PUSH nachází úplně nahoře a zda je vypnutá funkce „Knoflíková dírka“.

Sklopte páku PUSH dolů a lehce s ní pohybujte dopředu a dozadu, dokud stroj nezačne posouvat látku.

Last update on 01.12.2020 by Robert Schmidt.

Go back