Můj stroj nešije. Co mám dělat?

  • Laskavě zkontrolujte, zda je připojen síťový kabel a zda je zapnutý hlavní vypínač na zadní straně stroje.
  • Nyní by se mělo rozsvítit osvětlení a/nebo volič stehu.
  • Zkontrolujte rovněž, zda je připojen nožní spínač.
  • Pokud stroj nešije po navinutí nitě na cívku, přečtěte si laskavě část „Navinula jsem niť na cívku. Nyní již stroj nefunguje.

Last update on 01.12.2020 by Robert Schmidt.

Go back