Mohu instalovat do VERITAS Carmen jakýkoli návod?

Ne.  Do VERITAS Carmen lze instalovat pouze speciální interaktivní návody na šití, protože pro každý pracovní krok je provedeno nastavení speciálně přizpůsobené modelu VERITAS Carmen. To platí i pro program stehů - délka a šířka stehu apod. je přizpůsobena pro každý pracovní krok.

Všechny interaktivní návody na šití naleznete na našich internetových stránkách v části Nápověda v „Návody k použití [a] Aktualizace softwaru"

Přirozeně budeme i budoucnu nadále zveřejňovat návody na šití pro VERITAS Carmen a budeme je nabízet ke stažení na našich internetových stránkách.

Last update on 01.12.2020 by Robert Lahmer.

Go back