Na horizontálním podávacím háčku dochází k zacuchání nitě.

Odstraňte zbytky nití, znovu navlékněte nit a zkontrolujte vedení nitě: Je spodní nit vedena proti směru pohybu hodinových ruček? Tak je to správně. Posouvá se na levé straně přes cívku ve směru ke krytu jehelní desky? To je správný směr.

Tip: Spusťte jednou stroj bez spodní nitě a s odřezávačem nitě.

Last update on 01.12.2020 by Robert Lahmer.

Go back