Navinula jsem nit na cívku. Stroj nepracuje.

Laskavě zkontrolujte, zda cívka zaskočila do levé šicí polohy. V pravé poloze nemůže stroj šít. Taková je funkce cívky.

Last update on 01.12.2020 by Robert Lahmer.

Go back