Navlékač nitě nefunguje

Zkontrolujte, zda není jehla ohnutá a podle potřeby ji vyměňte.

Dále zkontrolujte, zda je jehla především po výměně zasunuta v držáku úplně nahoře a je upevněna.

Mohlo rovněž dojít k poškození jazýčku navlékače. V takovém případě laskavě kontaktujte zákaznický servis VERITAS na čísle 00800 333 00 777 (bezplatná linka).

Last update on 01.12.2020 by Robert Schmidt.

Go back