Garantievoorwaarden

Met een VERITAS naaimachine schaft u een hoogwaardig product aan, waar u jarenlang plezier van zult hebben. De wettelijke garantie van 2 jaar beschermt u tegen onverwachte reparatiekosten en geeft u tegelijkertijd een goed en veilig gevoel. Ook na de wettelijke garantieperiode kunt u zich hier gratis van verzekeren. Registreer u gewoon op veritas-sewing.com en we geven u 3 jaar extra fabrieksgarantie.

In het kader van de wettelijke garantie geven wij een garantie van 2 jaar vanaf de datum van aankoop. Daarnaast biedt VERITAS een gratis garantieverlenging aan voor nog eens 3 jaar. Registreer uw VERITAS-machine op de homepage en u ontvangt als tegenprestatie een garantieverlenging van 3 jaar (totale duur 5 jaar vanaf de datum van aankoop)! U hebt 6 maanden vanaf de datum van aankoop om dit te doen!

Gedurende de garantieperiode worden alle materiaal- of fabricagefouten kosteloos verholpen. Als u, tegen de verwachting in, gebreken constateert, neem dan eerst contact op met onze klantenservice. Let op dat u de machine zo goed mogelijk verpakt wanneer u de machine voor reparatie aan ons opstuurt, omdat we niet aansprakelijk zijn voor transportschade. Wij raden u aan hiervoor de originele verpakking en het aankoopbewijs te bewaren! Schade door verkeerd gebruik van de machine, slijtdelen en verbruiksgoederen vallen niet onder de garantie. Slijtdelen en verbruiksgoederen kunnen worden besteld via het aangegeven telefoonnummer.

De wettelijke garantie wordt niet beperkt door deze garantie.

« terug naar het formulier